THE IMPERIAL LAKE VIEW

THE IMPERIAL LAKE VIEW - Rate

วันธรรมดา

2,600 บาท/ 18 หลุม

วันหยุด

2,600 บาท/ 18 หลุม

ค่าแคดดี้

250 บาท/ 18 หลุม

ค่ารถกอล์ฟ

900 บาท/ 18 หลุม

Telephone Number

0-3245-6233-40

Website

http://www.imperialhotels.com/imperiallakeview/

 

THE IMPERIAL LAKE VIEW - Map

 

Additional information